Undersøgelse og behandling

Først tages en høreprøve og derpå undersøges kroppens evne til at lede lydsvingninger. Til dette benyttes lydgafler. Der er tre forskellige typer lydgafler, som anbringes på kroppens og hovedets kontaktpunkter. Patienten skal så fortælle, hvordan svingningerne forplanter sig ud i kroppen. Dernæst testes øjnenes evne til at samarbejde og derudover foretages en læse, ord- og staveprøve.

Derefter gives behandling med en resonator. Resonatoren er en specialbygget kasse, hvori der sidder en højttaler. Herigennem spilles musik, der giver svingninger, som forplanter sig til kroppen. Det fremmer behandlingen og kan give en selvstændig bedring af hørelsen. En del mennesker føler sig dejligt tilpas og afslappet derved.

Resonatoren kan anvendes til behandling af børn fra to år.

Der tilbydes behandling, såfremt testen viser, at lydterapi kan gavne.