Hvem kan hjælpes?

Behandling med lydterapi kan hjælpe de fleste. Nogle mennesker er sent udviklede og har problemer med motorikken, hukommelsen, koncentrationen, de stammer eller har andre problemer med at indlære.

Hovedparten gennemfører med et godt resultat, men ikke alle kan hjælpes. Dette kan lydterapeuten som regel fastslå ved den første undersøgelse. Der påbegyndes kun en behandling, hvis undersøgelsen afslører de symptomer, behandlingen kan have en effekt på. Alle bliver heller ikke lige dygtige, men der vil altid ske en bedring af evnen til at læse og indlære.

Antallet af afviste personer er forsvindende lille i forhold til dem, der kan behandles.