Du kan jo godt! Eller…?!

For at kunne få et godt job er det nødvendigt at kunne læse og stave. Der findes desværre alt for mange mennesker, der aldrig får udnyttet deres evner, fordi de laver for mange stavefejl.

Til trods for lærernes dygtighed og store arbejde, lider mange børn det ene nederlag efter det andet. De er rent fagligt ikke på højde med deres kammerater i klassen, og selv om de bruger dobbelt så lang tid og dobbelt så mange kræfter på deres lektier, får de alligevel ofte besked på at gøre noget mere ved det – for "Du kan jo godt!!!"

Disse børn udviser ofte et anderledes mønster i adfærden end kammeraterne. Nogle bliver passive, fordi de gang på gang oplever, at de ikke får det samme ud af undervisningen i  eksempelvis dansk, historie og matematik, som deres kammerater. Andre "klovner" sig gennem timerne for at dække over deres problemer. Andre igen bliver utilpassede og aggressive.